Ny togtunnel Oslo

Om 40 år bor det nesten 2 millioner mennesker i Oslo og Akershus. Det er en halv million mer enn i dag. Allerede i dag er det slik at det ikke er plass til mange flere togpassasjerer for eksempel på toget om morgenen.

Derfor er vi i gang med å planlegge en ny togtunnel under Oslo slik at alle som vil reise med tog til og fra jobb og skole skal få plass på toget, med flere avganger og et mer pålitelig togtilbud.

Vi bygger allerede dobbeltspor mange steder for å gjøre det lettere for folk å jobbe andre steder enn der de bor, men dagens Oslotunnel blir en flaskehals. I dag kjører over 700 tog under Oslo hver dag, på to enkle spor. Det er ikke plass til flere tog.

Tog er ofte den beste måten å reise på om du vil raskt fram og vil reise miljøvennlig. Med to ekstra spor kan vi kjøre dobbelt så mange tog i timen gjennom Oslo. Da blir det lett for deg å velge tog og miljøvennlig reise i stedet for bil enten du skal til, fra eller gjennom Oslo.