Bane NOR avlyser rådgiverkonkurranse

Konkurransen på prosjektet Ny togtunnel Oslo avlyses på grunn av manglende finansiering.

Konkurransen på prosjektet Ny togtunnel Oslo (NTO) for å bli rådgiver for kommunedelplan med konsekvensutredning og hovedplan er i dag avlyst på grunn av manglende finansiering. Bane NOR får ikke ferdigstilt evalueringen av rådgiverkonkurransen fordi den nødvendige avtalen med Jernbanedirektoratet for 2021 ikke er på plass. Bane NOR må derfor avlyse konkurransen, og stoppe prosjektet i tråd med Jernbanedirektoratets ønskede prioritering.

– Vedståelsesfristen for tilbudene går ut nå i mars, og derfor har vi vært nødt til å gå til dette steget nå, sier utbyggingsdirektør Stine Undrum.

En beslutning om eventuell ny utlysning av konkurranse vil måtte gjøres på et senere tidspunkt.