Skanner Oslo og Stabekk med laser

Strekningen mellom Bjørvika og Stabekk skannes nå med laser, for å lage en 3D-modell av området. Dataene skal brukes i planleggingen av den nye tunnelen under Oslo sentrum.

Raskere, billigere og sikrere planlegging

Vi er i gang med å planlegge en ny tunnel. Den får dobbelt så stor kapasitet og skal etter planen stå ferdig i 2034. Hovedstadens sentrum er ikke bare en «urban jungel» over bakken, det ligger også mye under asfalten som vi ikke vil ødelegge. Alt må kartlegges og plottes inn i en tredimensjonal datamodell, slik at vi enklere, raskere, billigere og sikrere kan planlegge hvor den nye togtunnelen skal gå.

Dette krever også en ombygging av Oslo S. Her må vi skanne byggingsmassen. I tillegg må vi skaffe oss oversikt over alle spor og infrastruktur både over og under bakken mellom Bjørvika og Stabekk.

– Det er lenge til vi skal begynne å bygge togtunnelen, men vi er i gang med planleggingen av arbeidet. For å gjøre dette mest mulig effektivt har vi begynt innsamlingen av data, sier Hans-Petter Lier i prosjektet Ny togtunnel Oslo.

Mange «skjulte» rom på Oslo S

Ingeniør Martin Nethaug fra Scan Survey har vært med på å kartlegge hele Oslo S. Det byr på noen utfordringer underveis:

– Oslo S er veldig stort. Det er egentlig mange bygg, med parkeringskjeller, butikker og avlåste tekniske rom. Gamle tegninger er ikke så nøyaktige. Vi har Flytogterminalen, mens Østbanehallen, butikker og serveringssteder er pusset opp og endret. Mye er ikke synlig på tidligere skisser, sier han.

Scan Survey har et nytt laserskannersystem som gjør denne jobben mer effektiv enn før.

– Vi styrer alt gjennom en iPad, og kan kontrollere at vi ikke skanner de samme områdene flere ganger. Vi kan følge utviklingen av punktene til modellen fra sekund til sekund, og ser hele tiden hvor langt vi har kommet, forteller Nethaug.

Bruker jernbanevogner og drone

Denne effektiviteten er viktig når man jobber med så stor bygningsmasse. Det er snakk om enorme mengder data som skannes; laseren måler opptil to millioner punkter i sekundet. I tunneler brukes det mobilt laserskanningutstyr, montert på jernbanevogner. Over bakken brukes vanlig landmåling og drone.

– Vi gjør opptil 150 oppstillinger per dag. Hver av disse sekvensene tar omtrent 40 sekunder. Da snakker vi milliarder datapunkter om dagen, forteller ingeniøren.