Bane NOR foreslår hvor ny tunnel under Oslo skal gå

Bane NOR har fått i oppdrag å planlegge dobbeltspor for regiontog fra Oslo S til Lysaker via Nationaltheatret. Nå er rapporten klar som forteller hvor vi foreslår at dette dobbeltsporet skal ligge.

I rapporten foreslår vi at dobbeltsporet skal ligge ved siden av dagens spor mellom Oslo S og Nationaltheatret, men at mellom Nationaltheatret og Lysaker bør det være tunnel som ligger lenger nord.

Fordeler med tunnel nord for dagens spor
- Færre forsinkelser når togene kjører i to systemer
- Mulig å kjøre på et annet spor dersom det er problemer
- Mer fjell og rimeligere å bygge
- Mindre ulemper for Oslo under bygging
- Færre hus som må rives

Vendeanlegg
Prosjektet som jobber med dobbeltspor mellom Oslo S og Lysaker skal også planlegge nytt vendeanlegg og anbefaler at dette havner på Bestum der det allerede er et vendeanlegg. Hvor tunnelen går henger nøye sammen med vendeanlegget. Med den foreslåtte tunnelen er det mulig å fortsette med togparkering på Filipstad. Det betyr at det ikke må bygges 30 ekstra togparkeringsplasser et annet sted i Oslo.

Tidlig anbefaling
Det er mye som fremdeles skal planlegges og vi vet ikke nøyaktig hvor spor og snuplass skal ligge, men fordi dette er et stort prosjekt som berører mange har det vært viktig for oss å kunne ta vekk alternativer som ikke er mulige å gjennomføre. Det betyr at vi lager forslag til planprogram basert på det som er realistisk å bygge, ikke alle alternativene vi har sett på. Det gjør det lettere å gi høringsinnspill når den tid kommer.

Til høyre for denne artikkelen ligger det et PDF der du kan lese flere detaljer.