Fire vil lage kommunedelplan

Bane NOR har prekvalifisert fire rådgivere til å gi tilbud på å utvikle kommunedelplan med konsekvensutredning og teknisk hovedplan. De prekvalifiserte firmaene består av grupper av ulike selskaper.

Bane NOR har fått i oppdrag å planlegge nytt dobbeltspor fra Oslo S til Lysaker via Nationaltheatret. Til høsten legger prosjektet Ny Togtunnel Oslo fram et forslag til planprogram og starter arbeidene med kommunedelplan. De prekvalifiserte rådgiverne går nå i gang med tilbudsregning hvor tilbudsfristen er tidlig juli. Evaluering og forhandlinger om tilbudene vil gjennomføres etter sommerferien og utover høsten.

Rådgiveren som får oppdraget vil starte sitt arbeid mot slutten av 2020. Bane NOR etablerer et felles prosjektkontor for rådgiver og medarbeidere i Bane NOR.

Prosjektsjef Elin Bustnes Amundsen sier: «Vi er svært fornøyd med den store interessen markedet viser for dette oppdraget. Prosjektet er stort, komplisert og krevende, og vi gleder oss stort til å sette i gang arbeidet med den rådgiver som vinner konkurransen .»

Seks rådgivergrupper meldte seg til konkurransen om å utvikle kommunedelplan med konsekvensutredning og teknisk hovedplan. Bane NOR har gått gjennom den dokumentasjonen og kvalifikasjonene rådgiverne har lagt fram og prekvalifisert fire av tilbydergruppene som blir med videre i konkurransen.

De prekvalifiserte er 1) Multiconsult Norge AS, COWI AS og LPO Arkitekter AS, 2) Norconsult AS og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, 3) Rambøll Norge AS og ÅF Engineering (AFRY) og 4) Sweco Norge AS og TYPSA.