Fire vil lage kommunedelplan

Bane NOR har prekvalifisert fire rådgivere til å gi tilbud på å utvikle kommunedelplan med konsekvensutredning og teknisk hovedplan. De prekvalifiserte firmaene består av grupper av ulike selskaper.

Bane NOR har fått i oppdrag å planlegge nytt dobbeltspor fra Oslo S til Lysaker via Nationaltheatret. Til høsten legger prosjektet Ny Togtunnel Oslo fram et forslag til planprogram og starter arbeidene med kommunedelplan. De prekvalifiserte rådgiverne går nå i gang med tilbudsregning hvor tilbudsfristen er tidlig juli. Evaluering og forhandlinger om tilbudene vil gjennomføres etter sommerferien og utover høsten.

Rådgiveren som får oppdraget vil starte sitt arbeid i begynnelsen av 2021. Bane NOR etablerer et felles prosjektkontor for rådgiver og medarbeidere i Bane NOR.

Prosjektsjef Elin Bustnes Amundsen sier: «Vi er svært fornøyd med den store interessen markedet viser for dette oppdraget. Prosjektet er stort, komplisert og krevende, og vi gleder oss stort til å sette i gang arbeidet med den rådgiver som vinner konkurransen .»

Seks rådgivergrupper meldte seg til konkurransen om å utvikle kommunedelplan med konsekvensutredning og teknisk hovedplan. Bane NOR har gått gjennom den dokumentasjonen og kvalifikasjonene rådgiverne har lagt fram og prekvalifisert fire av tilbydergruppene som blir med videre i konkurransen.

De prekvalifiserte er 1) Multiconsult Norge AS, COWI AS og LPO Arkitekter AS, 2) Norconsult AS og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, 3) Rambøll Norge AS og ÅF Engineering (AFRY) og 4) Sweco Norge AS og TYPSA.