Markedsdialog desember 2019

Bane NOR skal i løpet av våren 2020 lyse ut rådgiverkonkurranse for teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning for Ny togtunnel Oslo. I den anledning var det markedsdialog med potensielle tilbydere om oppdraget.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Litt om oppdraget

Prosjektet omfatter nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker for å doble kapasiteten gjennom Oslo, kunne kjøre regiontog og lokaltog i to forskjellige systemer og ta vekk sårbarheten med bare ett spor i hver retning.

Oppdraget som blir lyst ut i begynnelsen av mars 2020 går på å lage teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning.

Markedsdialog 16. desember 2019

Bane NOR inviterte til markedsdialog med leverandører i Schweigaards gate 33 mandag 16. desember 2019. Nederst i artikkelen finner du presentasjonen som ble vist. Snart kommer også en liste over hvilke spørsmål som kom inn og svar på disse spørsmålene.

Når blir konkurransen lyst ut?

Konkurranse for kontrakten blir lyst ut i mars 2020.

Relevant informasjon om kontrakten blir lagt ut på denne siden så fort den er klar.

Bane NORs presentasjon markedsdialogen:

Bane NOR markedsdialog 16.12.19 Ny togtunnel Oslo.pptx

Spørsmål fra markedsdialogen:

Spørsmål og svar ifm anskaffelse av rådgiver - OFFENTLIG.pdf

Notat sendt ut etter 1:1 dialog:

Sendt ut etter 1 - 1 dialog.docx

Svar på spørsmål som har kommet inn under 1-1 dialog:

Svar fra Markedsdialog og 1-1 dialog 27.01.2020.pdf