Hvor er det fjell og hvorfor trenger vi det?

Det er billigst og raskest å bygge tunnel der det er fjell. Derfor undersøker vi hvor det er fjell før vi foreslår hvor den nye tunnelen under Oslo skal gå.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I høst er Bane NOR på befaring og prøveborer i en rekke områder for å samle informasjon og kunnskap før planlegging av ny jernbanetunnel mellom Oslo og Lysaker.

Det er ikke bestemt hvor tunnelen skal ligge. Derfor trenger vi mer kunnskap om ledningsnett og grunnforhold flere steder i Oslo. For å finne ut av hva som er under bakken prøveborer vi. Da avtaler vi med grunneier hvor vi kan få komme med en borerigg som er på størrelse med en stor bil. Vi borer opp til fem hull om dagen. Det kan være litt bråkete, så vi prøver å gjøre oss ferdig på hvert sted så fort som mulig.

Når vi har gjort undersøkelsene og funnet ut hvor det er fjell og hvor det er grus eller leire, kan vi foreslå hvor en ny togtunnel under Oslo bør ligge.

Når tunnelen blir ferdig vil det gi både Oslo og hele Østlandet et mye bedre togtilbud inn til. Dette vil bidra til mindre biltrafikk. Det er bra for miljøet.