Slik skal tog, t-bane og trikk fungere sammen: KVU Oslo-navet

Konsekvensutredningen KVU Oslo-navet ble satt i gang for å se på hva slags kollektivt transporttilbud Østlandet og Oslo trenger. Målet er at det skal være mulig for flest mulig å reise til fots, på sykkel eller kollektivt og at det ikke skal bli flere bilreiser selv om det blir flere folk.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Rapporten viser klart at tog er en viktig del av framtidens kollektivtransport, men at for å kunne få til flere tog for både folk og gods trenger vi et nytt jernbanespor gjennom Oslo. De to sporene som går gjennom Oslo i dag er i konstant bruk og kan ikke ta imot flere passasjerer.

Utredningen ser også på T-banetunnel, buss og sykkelveier og ble gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, med Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og Ruter AS som prosjekteiere.

Her kan du lese hele utredningen: https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/kvu-oslonavet2/

Ruter har laget en kortversjon av utredningen.