Anskaffelser

Neste anskaffelsen i prosjektet er kontrakt på kommunedelplan med konsekvensutredning og hovedplan. Fire grupper er prekvalifisert og er med videre i prosessen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Neste fase: Kommunedelplan, konsekvensutredning og teknisk hovedplan

Hva trenger vi?

Prosjektet trenger rådgiver til kommunedelplan med konsekvensutredning og hovedplan fra høsten 2020.

Markedsdialog og mer informasjon

Bane NOR inviterte til markedsdialog med leverandører i Schweigaards gate 33 mandag 16. desember 2019. Her finner du presentasjonen og informasjon som ble delt på møtet: https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/togtunnel-oslo/innhold/2019/markedsdialog/

Send epost til stine.strachan@banenor.no om du lurer på noe.

Når ble konkurransen lyst ut?

Konkurranse for kontrakten ble lyst ut i mars 2020. Prekvalifiserte deltakere blir annonsert i mai.

https://doffin.no/Notice/Details/2020-339233

Hvem vil bli rådgivere?

Fire grupper er prekvalifisert og blir med videre i konkurransen om denne rådgiverkontrakten. De prekvalifiserte firmaene består av konstellasjoner av ulike selskaper.

De prekvalifiserte er 1) Multiconsult Norge AS, COWI AS og LPO Arkitekter AS, 2) Norconsult AS og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, 3) Rambøll Norge AS og ÅF Engineering (AFRY) og 4) Sweco Norge AS og TYPSA.

Bakgrunn for prosjektet

Merk at tegningene i de forskjellige dokumentene ikke viser nøyaktig hvor dobbeltsporet mellom Oslo S og Lysaker skal ligge. Nøyaktig plassering er ikke bestemt.

Veiledende kunngjøring:
Veiledende kunngjøring.pdf

Ny togtunnel Oslo kom ut fra konsekvensutredningen KVU Oslo-navet. Oslo-navet kan du lese mer om her: https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/kvu-oslonavet2/

Kort-versjon av KVU Oslo-navet:
https://ruter.no/globalassets/dokumenter/ruterrapporter/strategi-og-handlingsplaner/kvu-oslo-navet-kortversjon.pdf

En tidlig presentasjon om prosjektet:
https://nvtf.no/wp-content/uploads/2018/03/2.-Traseutredning-JDir_Nina-Tveiten.pdf

Om konseptvalget:
https://ruter.no/contentassets/2bcdb42d7371479390ff0a7f5289a8ac/sluttrapport-ks1-oslo-navet.pdf

Oppdraget fra Samferdselsdepartementet:
Oppdragsbrev Samferdselsdepartementet.pdf

Tidlig rapport om foreslått trase. Alternative traseer kan fremdeles komme til:
NJO-00-A-30017 rapport med kart FORELØPIG.pdf