Hva gjøres på Sørumsand?

Bane NOR er i gang med å modernisere Sørumsand stasjon. Men hva gjøres og når skjer det?

Fornyes: Det er en universelt utformet og moderne stasjon som skal stå ferdig på Sørumsand 1. desember 2019. Foto: Bane NOR.

Når det foregår utbygging og andre arbeider langs jernbanen har det som regel noen konsekvenser for omgivelsene. Vi ønsker at det hele skal skje så knirkefritt og overkommelig som mulig for deg. Derfor får du her en oversikt over hva som skal foregå på Sørumsand stasjon frem til jul 2019.

Prosjektet er delt i to faser. Fase 1 løper fra oktober 2018 til mai 2018 og fase 2 er mellom juni og desember 2019.

Fase 1:

Januar 2019:
• I januar skjer det omlegging av kabler fra Hafslund og Telenor som ligger under jernbanesporet.

• Det skal spuntes ferdig i slutten av januar. Spuntingen er forberedende arbeider til undergangen (kulvert) som skal gå under sporet når anlegget står ferdig.
(En spunt er en støttekonstruksjon av stål som brukes for å holde løsmasser unna utgravinger. Den kan være midlertidig og fjernes når arbeidet er ferdig, eller stå permanent. Spunten er bygget opp av valsede stålprofiler som kalles spuntnåler).

• Spor 2 og 3 ble tatt ut av drift høsten 2018 slik at entreprenøren kunne jobbe uten togtrafikk for å få bygget ny plattform ved spor 3.

• Deler av kontaktledningsanlegget er bygget om i spor 1 der dagens togtrafikk går.

Bane NOR avholdt folkemøte i oktober 2018. Nytt folkemøte vil bli avholdt i god tid før påske – medio mars.

Se filmen om Kongsvingerbanen her.

FASE 2:

• Fra rundt 1. juni 2019 blir spor 1 tatt ut av drift og togtrafikken vil gå fra spor 3. Da må publikum være forberedt på en del skilting og omlegging av adkomst ved stasjonen og litt lenger vei å gå til toget fra parkeringsplass og sentrums- og stasjonssiden.

• Bane NOR har avtale med Sørum kommune om at parkeringsplassen nedenfor NAV-bygget vil kunne benyttes for de reisende i fase 2 – altså mellom juni og desember 2019.

• Vi ber alle være oppmerksomme på at buss for tog ikke vil opphøre når Sørumsand stasjon står ferdig 1. desember.
Buss for tog vil pågå også de neste 2 ½ årene. Årsaken er behov for tilgang til spor uten togtrafikk, fordi det foregår en storstilt fornyelse av kontaktledningsanlegget på hele Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Riksgrensen.

• Nyttige nettsteder der prosjektene kan følges:
www.banenor.no/sorumsand og www.banenor.no/klat

• Alle arbeider som til en hver tid pågår på Kongsvingerbanen kan også ses her: https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter-old/vedlikehold/ostfoldbanen-kongsvingerbanen-og-gjovikbanen2/

• Trafikkinformasjon fås hos NSB via nettsider og app.