Sørumsand stasjon

Eksisterende plattform skal forlenges og oppgraderes på Sørumsand stasjon. Ny plattform bygges ved spor tre og mellomplattformen ved spor 2 skal rives. Det skal etableres en undergang for passasjerene under sporene. I forbindelse med denne undergangen blir det heis slik at tilgangen blir enkel for rullestolbrukere og barnevogner.

Prosjektet starter bygging i oktober 2018 og vil videreføre disse arbeidene gjennom vinteren 2019.

I byggeperioden vil parkeringsmulighetene bli endret og noe begrenset. De reisende må belage seg på å forholde seg til anleggsgjerder og skilting som gjør at atkomsten til plattformen forandrer seg flere ganger underveis i byggeprosjektet.

Bygging
1
år
Byggetid
4-5
min
Muliggjør kortere reisetid Lillestrøm-Kongsvinger fra desember 2019

Sikrere stasjon for publikum

Plattformhøyde tilpasset NSBs Flirt-tog

Bygda knyttes bedre sammen gjennom ny undergang på stasjonen