Sørumsand stasjon

Eksisterende plattform skal forlenges og oppgraderes på Sørumsand stasjon. Ny plattform bygges ved spor tre og mellomplattformen ved spor to skal rives. Det skal etableres en undergang for passasjerene under sporene. I forbindelse med denne undergangen blir det heis slik at tilgangen blir enkel for rullestolbrukere og barnevogner.

Prosjektet starter bygging i oktober 2018 og vil fortsette disse arbeidene gjennom vinteren 2019. Prosjektet forventes ferdigstilt i slitten av 2019. 

I byggeperioden vil parkeringsmulighetene bli endret og noe begrenset. De reisende må belage seg på å forholde seg til anleggsgjerder og skilting som gjør at atkomsten til plattformen forandrer seg flere ganger underveis i byggeprosjektet.

Bygging
1
år
Byggetid
4-5
min
Muliggjør kortere reisetid Lillestrøm-Kongsvinger fra desember 2019

Sikrere stasjon for publikum

Plattformhøyde tilpasset NSBs Flirt-tog

Bygda knyttes bedre sammen gjennom ny undergang på stasjonen