Informasjon til naboer ved Holtan og Spiten

Fra onsdag 22. mars til mandag 27. mars skal vi gjøre arbeid på jernbanen ved planovergangene Holtan og Spiten. Dette vil kunne føre til redusert fremkommelighet.

Kartutsnitt som viser hvor det skal arbeides.

Opptil ti minutters ventetid

I tidsrommet 08-15 onsdag 22. mars og torsdag 23. mars blir det redusert fremkommelighet ved Holtan planovergang. På grunn av arbeidene vi skal gjøre kan det bli opptil ti minutters ventetid for å passere her.

I tidsrommet 08-15 torsdag 2. mars til fredag 24. mars blir det redusert fremkommelighet ved Spiten planovergang. Også her kan det bli opptil ti minutters ventetid for å passere.

Både ved Holtan og Spiten skal vi blant annet grave rørføring og bytte skinner gjennom planovergangene.

Arbeidstid

Arbeidet vil hovedsak foregå i tidsrommet 07-18.

Oppgradering av Numedalsbanen

Arbeidet vi gjør er en del av oppgraderingen av Numedalsbanen. Vi automatiserer fem planoverganger for å øke godskapasiteten på banen.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent hverdager kl 9-15.  Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253