Nabovarsel: sprengningsarbeid på Kongsberg

Arbeidet med ny togparkering på Kongsberg er kommet godt i gang og aktiviteten vil øke i tiden som kommer. Nå fyrer vi snart av første salve.

Vi gjør klar for sprengingsarbeid for ny togparkering på Kongsberg. Foto: Gunnstein Mork, Bane NOR

I dag jobbes det med klargjøring for sprengningsarbeid. Vi har fjernet trær og busker. Nå fjerner vi vegetasjon og løsmasser (sand og grus) over fjellet. I starten av uke 34 begynner sprengningsarbeidet.

Det forventes ca. 2 sprengninger pr. dag, over en periode på ca. 6 uker. Disse arbeidene pågår mellom kl 07:00 og kl 19:00. I forkant av hver sprengning varsles det med sirener.  

Noe av arbeidet kan kun utføres når togtrafikken er stengt. I slike tilfeller må vi jobbe på natten for å minimere stengetiden på jernbanen.

Før vi utfører støyende arbeid på natten vil vi varsle berørte naboer. I noen tilfeller vil det kunne tilbys alternativ overnatting på hotell. De det gjelder vil bli kontaktet direkte. 

Kontaktinformasjon/nabokontakt
E-post udk@banenor.no og telefon 913 26 266. Linjen er betjent hverdager kl 9-15.  Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253