Nå starter anleggsarbeidet

Mandag 4. juli skal Bane NOR i gang med å utvide togparkeringen på Kongsberg og gjennomføre tiltak for å styrke godstrafikken på Numedalsbanen.

Slik så det ut før arbeidet startet. Illustrasjonen lenger ned på siden viser hvordan det blir.

I løpet av 2022 og 2023 skal eksisterende togparkering utvides på nordsiden av Kongsberg stasjon. Det tre nye spor med plass til å parkere doble togsett, totalt seks nye parkeringsplasser for tog.  tillegg skal det gjøres en rekke mindre, men viktige tiltak på Numedalsbanen.

Rolig start

Entreprenør Veidekke skal arbeide de to første ukene i jul (uke 27 og 28) før det blir feriestille i de to påfølgende ukene.

– Nå i starten blir det arbeid på dagtid, forteller prosjektleder Gunstein Mork i Bane NOR.

Det innebærer at det i hovedsak vil være snakk om aktivitet i tidsrommet 07.00-19.00 på hverdager.

– Vi begynner med å sette opp gjerder. Så skal vi rive jernbaneinfrastruktur inne på området. Etter ferien vil aktiviteten ta seg opp, først med fjerning av vegetasjon der det skal sprenges. Fra midten av august og i om lag to måneder blir det sprengningsarbeid.

Færre tomme tog på skinnene

Utvidelsen av togparkeringen på Kongsberg er med på å sikre at fremtidens jernbane blir mer effektiv og klimavennlig.

– Når vi disse togparkeringsplassene er på plass i 2023 får togene som stopper og starter i Kongsberg kortere vei til parkering. I dag kjører det hver eneste dag opptil fem togsett tur-retur uten passasjerer mellom Kongsberg og Drammen fordi det ikke plass på Kongsberg, forklarer Mork.

Sikrere for myke trafikanter

Når togparkeringen er ferdig utvidet vil dette også gi bedre forhold for gående og syklende i Withs gate. I dag må personer som går på fortauet ut i bilenes kjørebane ved kryssing av jernbanesporet. Her skal det nå bli fortau hele veien.

Slik blir den nye togparkeringen

Viktige Godstiltak

På Numedalsbanen er det ikke persontrafikk lenger, men det går flere godstog med tømmer og flis fra Flesberg gjennom Kongsberg hver uke.

– På denne strekningen skal vi automatisere fem planoverganger. I dag er det faktisk slik at en person følger toget med bil for å heve og senke bommene manuelt hele veien.

Det blir også mulig å doble lengden på godstogene som kjøres fra Flesberg.