Arbeidstider

Arbeidet med å utvide togparkering på Kongsberg er nå godt i gang, og aktiviteten øker. Nå er det arbeid her også på lørdager og søndager.

Arbeidstiden på anlegget er nå 7-19 mandag til fredag og 8-19 i helgen.

De mest støyende arbeidene vil så godt det lar seg gjøre ikke bli utført på søndager.

Avvikende arbeidstid på grunn av sprengning

Frem til midten av oktober pågår det sprengningsarbeider for å gjøre plass til de nye sporene. Togtrafikken i området påvirker når vi kan sprenge, og det vil derfor kunne oppstå situasjoner hvor vi må lade salver fra kl. 06 på hverdager. Det kan derfor forekomme motordur allerede fra kl. 06 visse dager.

Døgnkontinuerlig arbeid helgen 16.-19. september

Fra fredag ettermiddag 16. september til mandag morgen 19. september blir det stans i togtrafikken på Kongsberg. Da skal vi gjøre arbeid med den nye togparkeringen døgnet rundt som ikke kan gjøres når det går tog i sporene. Da skal vi blant annet rive åk, montere hengemaster og flytte kontaktledninger. De mest støyende arbeidene vil så godt det lar seg gjøre bli gjort på dagtid.

Ny togparkering på plass i 2023

I løpet av 2022 og 2023 skal togparkering utvides på nordsiden av Kongsberg stasjon. Vi bygger tre nye spor med plass til å parkere doble togsett. Etter utvidelsen vil det være totalt seks nye parkeringsplasser for tog. I tillegg skal vi oppgradere signalsystemet for Kongsberg stasjon, og automatisere planovergangene på Numedalsbanen.

Utvidelsen av togparkeringen er med på å sikre at fremtidens jernbane blir mer effektiv og klimavennlig. Når arbeidet er ferdig får togene som stopper og starter i Kongsberg kortere vei til parkering.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent hverdager kl 9-15. Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.