Arbeidshelg med aktivitet døgnet rundt i Kongsberg

Fra fredag ettermiddag 16. september til mandag morgen 19. september blir det stans i togtrafikken på Kongsberg. Da skal vi arbeide med den nye togparkeringen dag og natt.

I løpet av 2022 og 2023 skal togparkering utvides på nordsiden av Kongsberg stasjon. Vi bygger tre nye spor med plass til å parkere doble togsett. Etter utvidelsen vil det være totalt seks nye parkeringsplasser for tog. I tillegg skal vi oppgradere signalsystemet for Kongsberg stasjon, og automatisere planovergangene på Numedalsbanen.

Arbeidet med utvidelsen av togparkeringen startet i sommer, og i slutten av august kom vi i gang med sprengningsarbeidene.

Togfri helg

Helgen som starter 16. september, blir den første helgen med stans i togtrafikken i forbindelse med byggingen. Da skal vi blant annet rive åk, montere hengemaster og flytte kontaktledninger. De mest støyende arbeidene vil så godt det lar seg gjøre bli gjort på dagtid.

– Denne helgen skal vi erstatte fire store kontaktledningsmaster og åk. De som er her i dag er så brede at de står ut i det området hvor vi skal bygge nye spor, forteller prosjektleder Gunstein Mork.

Det er allerede boret flere fundamenter for master og åk. I den togfrie perioden skal fundamentene som ikke kan bores på grunn av togtrafikk på plass. I tillegg må mastene som står der i dag tas ned, og nye settes opp.

Prosjektleder Gunstein Mork

Støy fra arbeidene

– Det meste av de støyende arbeidene vil foregå på dagtid denne helgen. Vi planlegger alltid for det, men vi kan ikke utelukke at det vil være lyd fra anleggsområdet også om natten, sier Mork.

Færre tomme tog på skinnene

Utvidelsen av togparkeringen er med på å sikre at fremtidens jernbane blir mer effektiv og klimavennlig. Når arbeidet er ferdig får togene som stopper og starter i Kongsberg kortere vei til parkering.

– I dag kjører det hver eneste dag opptil fem togsett tur-retur uten passasjerer mellom Kongsberg og Drammen fordi det ikke er plass på Kongsberg, forklarer prosjektlederen.

Sikrere for myke trafikanter

Når togparkeringen er ferdig utvidet vil dette også gi bedre forhold for gående og syklende i Withs gate. I dag må personer som går på fortauet ut i bilenes kjørebane ved kryssing av jernbanesporet. Her skal det nå bli fortau hele veien.

Planovergangen i Withs gate

Viktige godstiltak

På Numedalsbanen går det flere godstog med tømmer og flis fra Flesberg gjennom Kongsberg hver uke. Etter at arbeidene er ferdig, vil det bli mulig å kjøre dobbelt så lange godstog fra Flesberg. På denne strekningen skal vi også automatisere fem planoverganger. Dette vil øke effektiviteten.

Konsekvenser for de reisende

For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent hverdager kl 9-15.  Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.