Togparkering Kongsberg

Bane NOR planlegger å bygge nye parkeringsplasser for tog i Kongsberg. De tre nye sporene skal ligge ved dagens togparkering, rett ved Kongsberg stasjon.

Det er behov for nye togparkeringsplasser for å håndtere den forventede økningen i togtrafikk i årene som kommer. Det blir også ofte kjørt tomme tog mellom Kongsberg og Drammen, og de nye plassene gjør at det vil skje langt sjeldnere enn i dag.

Planleggingen av det nye anlegget er i gang, og Bane NOR er i dialog med Kongsberg kommune om planen. Målet er å ha de nye sporene på plass i 2024.