Bane NOR utlyser store kontrakter på Sørlandsbanen

Bane NOR gjennomfører en omfattende fornyelse på Sørlandsbanen. Det gamle kontaktledningsnettet skal skiftes ut, og det nye nettet får autotransformatorforsyning. Nå er kontraktene på strekningen Neslandsvatn-Kristiansand lyst ut.

Et godstog kommer inn på Nelaug stasjon. Foto: Bane NOR

- Det er et stort prosjekt, forteller prosjektleder i Bane NOR Rune Jensen.
- Vi skal bygge kontaktledning med autotransformatorforsyning, eller KL/AT som vi kaller det, på en 150 kilometer lang strekning fra Neslandsvatn stasjon til Kristiansand stasjon. Det vil gi en vesentlig forbedring av jernbanen, og gjøre driften mer effektiv.

Fornyelsen av kontaktledningsnettet vil legge til rette for effektiv energidistribusjon. Energitapet blir mindre, togene får den riktige spenningskvaliteten, og det blir mulig å kjøre flere og tyngre tog på strekningen.

- Det er jo ingen hemmelighet at jernbaneinfrastrukturen på Sørlandsbanen er moden for fornyelse, og det er akkurat det vi gjør nå, sier prosjektlederen.
- Når prosjektet står ferdig, så har vi en mer robust jernbane på Sørlandet.

Stor interesse i markedet

Konkurransen ble utlyst i slutten av august, og det var en rekke påmeldte til tilbudskonferansen 7. september. Det er snakk om to totalentrepriser, en for strekningen mellom Neslandsvatn og Helldalsmo, og en mellom Helldalsmo og Kristiansand.

- Jeg er glad for at prosjektet skaper interesse i markedet, sier Jensen.
- Det er mange som ønsker disse kontraktene, og mange som meldte seg på tilbudskonferansen. For oss betyr det at vi kan være trygge på at vi finner gode samarbeidspartnere.

Endelig frist for å avgi tilbud er satt til 13. desember, og søknad om kvalifisering har frist 27. september. Forventet oppstart av bygging er sommeren 2022, og planlagt ferdigstillelse er i 2026.