Oppstart regulering

Bane NOR planlegger å styrke togtilbudet til Ganddal stasjon, ved å bygge et nytt vendespor og plattform. Arbeidet med detaljregulering har begynt, og vi inviterer til åpen infodag.

Dette kartutsnittet viser planområdet, altså det området som kan bli berørt av planene.

Bane NOR har varslet oppstart av planarbeid for detaljregulering av vendespor ved Ganddal stasjon i Sandnes kommune. Formålet er å legge til rette for økt frekvens, med 4 tog i timen på strekningen mellom Stavanger
og Ganddal.

Vi skal bygge et nytt vendespor med tilhørende plattform, på østsiden av dagens stasjon. Mesteparten av tiltaket vil kunne bygges innenfor vårt eget areal på Ganddal stasjon, og innenfor områder som er avsatt til jernbaneformål.

Åpen dag

Planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn, og alle som har innspill vil få anledning til å komme med sine kommentarer. Vi gjennomfører en åpen dag nå i oppstarten av prosessen, for å informere og svare på spørsmål.

Sted: Ganddal bydelshus (Olsokveien 1, 4322 Sandnes)

Dato: Mandag 23. januar 2023

Tidspunkt: Vi er tilstede mellom klokken 14 og 20, og vil holde presentasjoner i plenum klokken 15 og 18

Mer informasjon

Informasjon om prosjektet legges ut på vår egen nettside. Her vil vi også legge ut alle relevante dokumenter. Nederst på denne siden finner du dokumentene som gjelder oppstart av detaljregulering.

Dersom du har spørsmål om prosjektet kan du gjerne kontakte oss direkte. Kontaktperson er Martin Lund-Iversen.

E-post: martin.lund-iversen@banenor.no

Telefon: 91 33 14 89

Merknader til varsel

Merknader eller spørsmål om varselet om oppstart detaljregulering kan sendes til postmottak@banenor.no, eller i brev til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Vennligst merk det «Ganddal vendespor».

Send kopi til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for å komme med merknader til oppstart av planarbeidet er: 01.03.23.