Takk for tålmodigheten!

I snart halvannet år har vi gjennomført grunnundersøkelser langs Jærbanen. Vi vil gjerne takke de som har blitt berørt av undersøkelsene, som nå er ferdige.

Jærbanen går gjennom vakre landskap, her ved Frøylandsvannet. Foto: Bane NOR

- Grunnundersøkelsene vi har utført er nødvendige for å kartlegge grunnforholdene der vi planlegger nytt spor, forteller prosjektsjef Erik Pascal Johansen.
- Vi må vite så mye som mulig for å kunne sikre at planleggingen og prosjekteringen blir så god som mulig.

Grunnundersøkelsene ble gjort på en rekke steder mellom Sandnes og Nærbø, og resulterte i en omfattende rapport, som du finner nederst på denne siden. Vi må advare om at språket kan være litt tungt å lese, men den viktigste konklusjonen er at grunnforholdene er ganske gode, sier Johansen.

Gode grunnforhold

- Alt i alt er det gode grunnforhold her på Jæren. Det rapporten har gitt oss er en mer detaljert kunnskap, for eksempel om hvor mye torv det er i enkelte områder, hva slags løsmasser vi finner og hvor dypt de ligger. Dette vil bli tatt med når vi vurderer hvor mye grunnarbeider vi eventuelt må utføre i fremtiden.

Resultatene av grunnundersøkelsene vil bli tilgjengelig i nasjonal database for grunnundersøkelser, slik at de som ønsker å benytte de har mulighet til det, for eksempel kommunene, Vegvesenet, NVE og andre utbyggere. Dette er et viktig bidrag til den samlede kunnskapen om grunnforhold i området.

Takker for tålmodigheten

- Det kan være plagsomt når vi utfører grunnundersøkelser, sier Johansen.
- Jeg vil gjerne få takke for all tålmodigheten de som har blitt berørt har vist oss.

Grunnundersøkelser medfører fysiske inngrep i eller på bakken, og må i noen tilfeller utføres på natten. Johansen sier at det hele tiden har vært et mål å være til så lite ulempe som mulig.

- Vi kan selvsagt ikke unngå helt å lage bråk, men vi har hele veien gjort vårt beste for ikke å forstyrre folk for mye. Jeg er glad for at vi har møtt mye velvilje underveis, og håper at det ikke var for mye ulempe.