Video av infomøte onsdag 17. juni

Bane NOR gjennomførte 17. juni et informasjonsmøte om planene for bygging av nytt dobbeltspor på Jærbanen mellom Sandnes og Nærbø. På denne siden finner du en video av møtet, og kan laste ned presentasjonen som ble holdt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR har kunngjort oppstart av høring for forslag til planprogram for nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø på Jærbanen. Les mer HER.

I forbindelse med høringen inviterte vi til et digitalt informasjonsmøte via Teams, siden det ikke var tilrådelig å gjennomføre fysiske møter av smittevernhensyn.

Du finner presentasjonen som ble holdt nederst på denne siden, og her er et opptak av infomøtet:

Åpne kontordager

Koronasituasjonen gjør det også vanskelig å gjennomføre åpne kontordager. Dette er dager der vi er tilgjengelige for direkte samtaler med berørte og interessenter, for å svare på konkrete spørsmål om prosjektet. 

Vi ønsker naturligvis å være tilgjengelige også under denne ekstraordinære perioden, og ber de som er interessert i én-til-én-møter om å ta kontakt med oss.

Representanter for prosjektet vil være tilgjengelig for møter. Vi ber interesserte om å kontakte oss på forhånd for å sette opp en avtale. Vi kan også bruke møteverktøyet Teams, andre digitale verktøy eller telefon hvis ønskelig.

Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Esben Svendsen, hvis du vil avtale en tid for møte.