Revidert forslag til Kommunedelplan

Bane NOR oversender med dette revidert forslag til Kommunedelplan (KDP) for «Dobbeltspor Gulskogen – Hokksund» til andregangs behandling. Basert på innkomne merknader etter høringen har Bane NOR oppdatert kommunedelplanen:

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Revisjonen anses som en mindre vesentlig endring.

Konsekvensutredningen (KU) for «Dobbeltspor Gulskogen – Hokksund» er uforandret, utført i henhold til fastsatt Planprogram for Gulskogen – Hokksund, fastsatt av Drammen kommune 21.06.2016, Nedre Eiker kommune 15.06.2016 og Øvre Eiker kommune 22.06.2016. Det er utarbeidet en Tilleggsvurdering som følge av innkomne merknader. Tilleggsvurderingen inneholder videre utredninger av forhold som er påpekt i mottatte innsigelser, og er en tydeliggjøring av vurderinger i konsekvensutredningen. Tilleggsvurderingen endrer ikke på anbefaling i KU.