Kommunedelplan og konsekvensutredning noe forsinket

På grunn av omorganisering av jernbanesektoren blir det ytterligere forsinkelse i fremlegging av kommunedelplan og konsekvensutredning for dobbeltsporprosjektet Gulskogen – Hokksund. Kommunedelplan og konsekvensutredning legges til offentlig ettersyn tidlig i mai.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto: Harry Korslund

Omorganiseringen av jernbanesektoren ble iverksatt fra årsskiftet. Da ble Jernbaneverket lagt ned og erstattet med et jernbanedirektorat og statsforetaket Bane NOR. Det er Bane NOR som er ansvarlig for operativ planlegging av jernbane og dermed for kommunedelplan (KDP) og konsekvensutredning (KU) for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund.

- I en omorganiseringsprosess er det mange elementer som skal på plass samtidig, og det har i denne perioden tatt lengre tid enn planlagt å få nødvendige interne avklaringer for å komme videre i planarbeidet. Derfor vil forslaget til kommunedelplan og konsekvensutredning for prosjektet bli lagt ut til offentlig ettersyn tidlig i mai. Da blir også Bane NORs anbefalinger til korridorvalg kjent, sier prosjektleder Randi Mona i Bane NOR.

Mona understreker at alle fagrapporter som er laget som underlag til kommunedelplanen og konsekvensutredningen, blir lagt ut på Bane NORs hjemmesider for dobbeltsporprosjektet så raskt de blir godkjent. De første blir lagt ut mot slutten av den første uken i februar.