Høringsfrist for kommunedelplan 4. september

Fristen til å komme med innspill og merknader til forslaget til kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen - Hokksund er mandag 4. september 2017.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det nærmer seg siste frist med å komme med innspill og merknader til forslaget til kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen - Hokksund. De som ønsker å komme med innspill og merknader må gjøre det i løpet av mandag 4. september 2017. Merknader og innspill til planforslaget merkes: «Kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen–Hokksund» og sendes til Bane NOR, postboks 4350, 2308 Hamar, eller som epost til postmottak@banenor.no