Godt besøkte folkemøter

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund ble lagt fram 15. juni. Bane NORs forslag ble presentert på godt besøkte folkemøter med stort engasjement i Hokksund mandag 19. juni og i Drammen onsdag 21. juni. Mandag 26. juni ble det arrangert et eget temamøte på Steinberg hvor konsekvensene for Steinberg var tema.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektleder Randi Mona i Bane NOR presenterte kommunedelplanen på et svært godt besøkt folkemøte i Drammen.

På folkemøtene ble kommunedelplanen presentert og begrunnelsene for Bane NORs forslag valg av korridorer redegjort for. Bane NOR foreslår å gå videre med en midtre korridor mellom Gulskogen og Hokksund, mens for strekningen Mjøndalen – Hokksund ønsker man å legge en søndre korridor utenom Steinberg til grunn for videre planlegging av dobbeltspor.

På folkemøtene var det blant de frammøtte en klar stemning mot å velge en søndre korridor mellom Mjøndalen og Hokksund for å verne dyrket mark, og heller satse på en nordre korridor med ny stasjon på Steinberg. De aller fleste av innleggene fra salen dreide seg om vern av dyrket mark og ønske om fortsatt stasjon på Steinberg.

Under finner du Bane NORs presentasjon på folkemøtet i Drammen. Den er identisk med presentasjonen i Hokksund, men utvidet med flere foiler på tema som var oppe på Hokksund-møtet. Under finner du også presentasjonen som ble brukt på temamøtet på Steinberg.

I tillegg til møtene i Hokksund, Drammen og Steinberg, skal det arrangeres et fagmøte med Bondeorganisasjonene 15. august. I løpet av august skal det også arrangeres «åpne kontordager» hvor de som ønsker det kan møte Bane NORs planleggere for å få avklart konsekvenser av bygging av et nytt dobbeltspor. Disse kontordagene blir annonsert i avisene senere.