Folkemøter i Hokksund og Drammen

Folkemøter vil bli avholdt i Festsalen på rådhuset i Hokksund mandag 19.juni kl.19-21, og på Scandic Park Drammen onsdag 21.juni kl.18-20. Det vil også bli arrangert åpne kontordager i august 2017. Mer informasjon om dette vil bli annonsert på Bane NORs hjemmesider og i lokalavisene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Et nytt dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund vil gjøre det mulig å utvikle et bedre togtilbud i Buskerudbyen. (Foto: Cathrine Riis-Ulsbøl/Bane NOR)

På folkemøtene vil Bane NOR presentere forslaget til kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen-Hokksund, og publikum kan stille spørsmål. På Hokksund vil man primært ta for seg problemstillinger knyttet til konsekvensene for Øvre Eiker, mens folkemøtet i Drammen vil ta for seg konsekvensene for Nedre Eiker og Drammen. 

Forslag til KDP med KU legges ut til gjennomsyn i:

  • Drammen kommune (Engene 1, 3008 Drammen)
  • Nedre Eiker kommune (Rådhusgata 2, 3051 Mjøndalen)
  • Øvre Eiker kommune (Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund)

Merknader og innspill til planforslaget merkes «Kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen–Hokksund» og sendes til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar, eller som epost til postmottak@banenor.no.

Spørsmål kan også rettes til Bane NOR på tlf 05280 og prosjektleder Randi Mona på telefon 994 44 482.

 Frist for innspill er mandag 4. september 2017.