Fagrapporter for konsekvensutredningen

Her finner du fagrapportene som er laget som underlag for konsekvensutredningen (KU) for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.