Pågående utredningsarbeider

Det pågår for tiden utredningsarbeider i prosjektet Gulskogen-Hokksund.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Forslag til fagrapporter for ulike utredningstema er under arbeid og disse er fastsatt i planprogrammet. Fagrapportene danner grunnlag for konsekvensanalyse og følger kommunedelplanen ved offentlig ettersyn.


Knutepunktutvikling Hokksund

Prosjekt «Knutepunktutvikling Hokksund» er avsluttet. Dobbeltsporets behov for ombygging av Hokksund stasjon blir i stedet innarbeidet i kommunedelplanen og konsekvensutredningen.


Knutepunktutvikling Mjøndalen

Prosjekt «Knutepunktutvikling Mjøndalen» er redusert i omfang. Dette fører til at reguleringsplanens areal vest for Evja overdras til dobbeltsporprosjektet. Dette prosjektet vil også inngå i kommunedelplan og konsekvensutredningen.

Omfanget av prosjektet dobbeltspor Gulskogen-Hokksund er altså utvidet, noe som betyr at framdriften i prosjektet forsinkes. Bane NOR har som mål at forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning skal foreligge i mars 2017.