Omfattende jernbaneplanlegging i Buskerud

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tog mot Ryghkollen.

Jernbaneverket arbeider med utredninger og planer for å oppgradere jernbanen på strekningen mellom Drammen og Kongsberg. Hensikten er å øke kapasiteten slik at jernbanen i fremtiden kan møte befolkningsveksten med et godt transporttilbud.

Planleggingen skjer innenfor fem prosjekter:

  • Modernisering og utbygging av Hokksund stasjon
  • Modernisering og utbygging av Mjøndalen stasjon (reguleringsplan)
  • Dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen (kommunedelplan) (IC-planleggingen tar for seg strekningen Drammen st – Gulskogen)
  • Dobbeltspor Gulskogen – Hokksund (kommunedelplan)
  • Ny jernbane Hokksund – Kongsberg (utredning)

I tillegg arbeider Jernbaneverket med plassering av hensettingsområder (parkeringsplasser) for persontog i Drammensregionen.