Planprogram for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund

Jernbaneverket la i april 2016 ut forslag til planprogram for dobbeltspor Gulskogen - Hokksund. Planprogrammet ble senere stadfestet i de tre kommunene som berøres av prosjektet. Under finner du det fastsatte planprogrammet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tiltaket er konsekvensutredningspliktig og rammer og opplegg for Konsekvensutredning (KU) inngår i planprogrammet. 

Tiltaket omfatter deler av Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner og forslaget er lagt ut til gjennomsyn i de tre kommunene. Høring og offentlig ettersyn ble gjennomført i perioden 18. april – 30. mai 2016.

Hensikten med planarbeidet er å avklare framtidig korridor for dobbeltsporet jernbane med driftsveg, inklusive tekniske anlegg med infrastruktur, rigg- og anleggsområder og eventuelle deponi.

Varslet planområde omfatter tre alternative korridorer mellom Gulskogen – Mjøndalen, samt to alternative korridorer mellom Mjøndalen – Hokksund. Planområdet inkluderer også areal for pågående planprosesser rundt stasjonsområdene i Gulskogen, Mjøndalen og Hokksund for å sikre funksjonell tilpasning til tilgrensende prosjekter. Planområdets omfang vil reduseres gjennom planprosessen.

 

Planprogrammet kan du laste ned og lese ved å klikke på denne lenken.

Se kart over planavgrensing.