Nattarbeid på Skarnes stasjon

Det blir pakking av spor og kapping av skinner på Skarnes stasjon i perioden fra lørdag 10. september kl. 19:30 til 11. september kl. 07:45.

Dette arbeidet skal gjøres:

  • Pakking av spor
  • Kapping av skinner

 

Type støy

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442). For arbeid i helger, natt og på helligdag er det et mål å redusere anleggsstøy mest mulig. Det er likevel ikke til å komme bort ifra at enkelte av arbeidsoperasjonene våre kan være sjenerende for de nærmeste naboene. Dette er noe vi beklager. 

 

Alternativ overnatting

Noen boliger i området der vi skal jobbe vil få støy over tillatt grenseverdi på natt. Disse naboene tilbys alternativt overnatting fra 9. september til 10. september. De det gjelder får tilsendt varsel på SMS.

Ønsker naboer å benytte deg av overnattingstilbudet, ta kontakt med Bane NORs kundesenter via www.banenor.no/kontaktskjema innen onsdag 7. september kl. 12. Når du bestiller må du oppgi navn, boligadresse og antall personer i husstanden som skal ha alternativ overnatting, antall rom (enkelt/dobbelt/familierom) og periode for overnatting. Bane NOR har egne hotellavtaler, så du kan ikke velge hvilket hotell du får overnatte på. I utgangspunktet får du tilbud om overnatting på hotell i nærheten av der du bor, men selvsagt utenfor området det støyer.

Bane NOR er byggherre og kan kontaktes om det skulle være spørsmål. Anlegg Øst Entreprenør er totalentreprenør og kan også kontaktes for detaljer og spørsmål om arbeidet. Kontaktpersoner er:  

 

Bane NOR Prosjektlederleder Magne Nordgård mobil:
Tlf: 91655180
E-post: magne.nordgard@banenor.no   

Entreprenør Baneservice: Emma Maurud  
Tlf: 948 77 607
E-post: Emma.Maurud@baneservice.no

 

 

For mer informasjon om prosjektet:  

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/skarnes-stasjon2/