Viktig info til togreisende!

Lørdag 14. august legges bruksmønsteret for passasjerer om på Skarnes stasjon. All av- og påstigning flyttes fra plattform 1 til plattform 2.

ENDRINGER: Pendlere på Skarnes må belage seg på endringer når de skal ta toget. Fra stasjonssiden er adkomst til spor 2 via gangkulvert markert i gult.

- Det er en del passasjerer som får kortere gåavstand enn tidligere, men de som kommer fra «stasjonsiden» får lenger gåavstand og må beregne ekstra gangtid, forteller Magne Nordgård. Han er prosjektleder i Bane NOR for den pågående oppgraderingen av stasjonsområdet på Skarnes.

- De siste månedene har vi utbedret og bygget nytt spor 2 forbi Skarnes. De neste månedene skal vi utbedre spor 1 og plattform 1, derav denne endringen for passasjerene, forteller han.

Ny gangkulvert og nye adkomster og parkeringsplasser ferdigstilles i løpet av høsten.