Omlegging av parkering og gangvei

Fra onsdag 6. januar legges gangtrafikken og pendlerparkering om ved Skarnes stasjon.

Det etableres midlertidig parkering på sydsiden i enden mot eksisterende gangkulvert med innkjøring ved sentrumsgården (mellom Øgardsvegen 13 og 17).

Det etableres noen parkeringsplasser reservert for pendlere ved Parken Kjøpesenter nederst/innerst mot elva (det er egen skilting for disse).

Øvrig pendlerparkering på sydsiden blir avsperret som anleggsområde.

Innkjøring mellom sentrumsgården og Odalen Maling sperres (blir en del av avsperret anleggsområde).

Ny gangvei for gående fra syd/øst inn ved Øgardsvegen 27 (lekebutikk)

Midlertidig parkering og omlagt gangvei vil være fram til slutten av 2021 når ny P-plass på syd/øst-siden åpnes.