Nabovarsling frem til 13. juni

Det vil i tiden fremover være stor aktivitet langs jernbanesporet, noe som blant annet henger sammen med at det nå er enkeltsporet drift forbi Skarnes mens vi bygger nytt spor.

I planleggingen av arbeidet er det et mål om at flest mulig av de støyende aktivitetene i prosjektet skal gjennomføres på dagtid i ordinære arbeidsuker. For arbeid i helger, natt og på helligdag er det et mål å redusere anleggsstøy mest mulig. Det er likevel ikke til å komme bort ifra at enkelte av arbeidsoperasjonene våre kan være sjenerende for de nærmeste naboene. Dette er noe vi beklager.

I denne meldingen til naboene på Skarnes ønsker vi å varsle om at det vil være anleggsaktivitet i følgende perioder:

Pinsehelgen:

Lørdag 22.05 (pinseaften) fra kl. 02.00 – 16.00.

Søndag 23.05 (1. pinsedag) fra kl. 02.00 – 16.00.

Mandag 24.05 (2. pinsedag) kl. 07.00 – 17.00.

 

Arbeidshelg uke 21:

Fra lørdag 29.05 kl. 02.00. Til søndag 30.05 kl. 16.00.

 

Arbeidshelg uke 23:

Fra lørdag 12.06 kl. 02.00. Til søndag 13.06 kl. 16.00.

 

 

Les fullestendig nabovarsel her.