Nytt bruksmønster og nattarbeid i august

Av- og påstigning for togtrafikken endres til spor 2 mens spor 1 og plattform 1 utbedres. Støyende nattarbeid er planlagt natt til 15. august og 27. august.

Bane NOR oppgraderer stasjonsområdet på Skarnes og det vil i tiden fremover være stor aktivitet langs jernbanesporet.

De siste månedene har vi revet og bygget nytt spor og ny plattform for spor 2. Fra 13. august vil all passasjerutveksling (avstigning/påstigning) skje via plattform 2 på motsatt side av stasjonsbygget. Reisende bes gjøre seg kjent med det nye bruksmønsteret.

I tiden fremover vil det skje mye aktivitet ved spor 1 og plattform 1.

Det vil være planlagte arbeider natt til søndag 15. august, fra rundt midnatt til kl. 12.00 søndag. Hovedaktiviteten er å ta ned kontaktledninsanlegg i spor 1 på stasjonsområdet. Av sikkerhetsårsaker kan ikke arbeidet utføres når det er ordinær togtrafikk forbi stasjonen.

Det vil benyttes maskiner, muttertrekkere, etc. Arbeidet kan være sjenerende for de nærmeste naboene, og kan medføre at noen av de nærmeste naboene har særskilte behov for alternativ overnatting. Disse bes kontakte Bane NORs kundesenter, senest onsdag 11. august: bit.ly/KontaktBaneNOR.

Det vil være enkeltsporet togtrafikk forbi Skarnes frem til slutten av september. Det betyr at det vil være økt anleggsaktivitet i og ved spor 1 samt ved plattform 1 på stasjonen. Da det er viktig å ha et godt togtilbud for passasjerer på Kongsvingerbanen, er det nødvendig å jobbe alle dager i uken med arbeidstid kl. 07.00 – 22.00. Det vil etterstrebes å holde de mest støyende aktivitetene utenom de tidene naboene ønsker mest ro (kveld etter kl. 19, søndag formiddag). 

Det er også planlagt nattarbeid natt til 27.august i forbindelse med en leveranse som ikke kan gjennomføres på dagtid. Ytterligere nattarbeid er ikke planlagt i perioden, men vil kunne forekomme ved behov, og vil i så tilfelle varsles.

 

Les fullstendig nabovarsel for august her.