Nabovarsel for 27. og 28. februar

Vi gjør oppmerksom på at det vil være støyende arbeider i forbindelse med planlagt arbeidsperiode på jernbanen om to uker.

Arbeidsperioder på jernbanen i helger benyttes til å utføre nødvendig vedlikehold og oppgradering på jernbaneinfrastruktur. Da utføres oppgaver som ikke kan utføres mens togtrafikken går.

Siste helgen i februar vil det være arbeid ved Skarnes stasjon, noe som også vil medføre støy over grenseverdi i henholdt til støyveileder T-1442.

Vi ønsker å unngå både helgearbeid og nattearbeid i prosjektet så langt det er mulig, men innimellom må det dessverre til. Vi beklager ulemepne for naboer!

For de som eventuelt ser et behov for alternativ overnatting, kontakt Bane NORs kundesenter senest fredag 19. februar.

Nabovarsel/støyvarsel: Støyende arbeider 27. og 28. februar.