Lager undergang ved Skarnes stasjon

Fredag til mandag er det arbeidshelg på Kongsvingerbanen. Mest anleggsaktivitet vil det være på Skarnes, der det vil etableres en ny gangkulvert under jernbanesporet.

Gjennom hele 2021 oppgraderer Bane NOR stasjonsområdet på Skarnes. Utførende entreprenør er Anlegg Øst Entreprenør.

En av de mest merkbare oppgraderingene av stasjonsområdet er etableringen av en ny gangkulvert som forbedrer tilgjengeligheten til stasjonen. Denne jobben skjer førstkommende helg.

Arbeidsoperasjonen er omfattende og tiden må brukes effektivt mens togtrafikken står. Det betyr at det vil være anleggsarbeid døgnet rundt denne helgen.

Først må eksisterende jernbanespor kappes og fjernes i området kulverten skal inn, før masser fjernes slik at man i løpet av lørdagen får heist på plass betongelementene som danner en ny, solid gangkulvert. Deretter vil det fylles på med masser, banelegemet bygges opp igjen og nye skinner komme på plass, før togene kan settes i trafikk igjen på mandag.

Den nye gangkulverten vil først kunne tas i bruk når det nye stasjonsområdet står klart i desember i år.