Gangkulverten er på plass

På Skarnes ble arbeidsperioden i palmehelgen benyttet til å etablere en ny gangkulvert under sporet.

Kulverten tilrettelegger for bedre tilgjenghelighet for gående på stasjonsområdet og er en viktig del av det oppgraderingsarbeidet som skjer gjennom 2021.

Omlag 50 anleggsarbeidere var i sving i arbeidsperioden som varte fra fredag morgen 26. mars til natt til mandag 29. mars. 

Alt var pakket og klart i god tid til første tog kunne passere strekningen som normalt mandag morgen.

Prosjektet har laget en film av arbeidene, den kan du se her.

Det er også laget en timelapse av helgens arbeider, den kan du se her.