Arbeidshelg 24.-25. april

Siste helgen i april vil det være arbeider ved Skarnes stasjon.

I bruddperioden skal sporveksel i syd, ved kornsiloen, skiftes ut. Det vil være skinnekapping, fjerning av spor, samt masseutskiftning med dertilhørende gravemaskinkjøring og lasting/lossing av stein.


De støyende arbeidene er nødvendige for å få utført arbeidet med utbedring av Skarnes stasjon.

Bruddperioden starter kl. 04.00 lørdag 24. april, og går frem til kl. 16.00 søndag 25. april.

De støyende arbeidene vil pågå gjennom hele bruddperioden, også på kveld og natt.

 

Les nabovarsel for 24. - 25. april.