Åpnet undergang og stasjonsområde

Nye spor, plattformer, heiser, nytt kontaktledningsanlegg og ny undergang. Ett år med anleggsarbeid har gitt Skarnes stasjon i Innlandet et etterlengtet løft.

Åpning av Skarnes stasjon. F.v. ordfører Knut Hvithammer (Sør-Odal), Styrk Lirhus (Anlegg Øst Entreprenør)  og Magne Nordgård (Bane NOR).

- Vi er svært fornøyde med å kunne tilby innbyggerne og pendlerne i Sør-Odal mer moderne fasiliteter, sier prosjektsjef Magne Nordgård.

Anlegg Øst Entreprenør har vært totalentreprenør, og Nordgård er raus med verbale blomster til Bane NORs utførende samarbeidspartner og deres underentreprenører.

- Samarbeidet har fungert godt og de har løst oppdraget de ble tildelt på en god måte innenfor tids- og kostnadsrammen. Når vi i tillegg opplever at samarbeidet med naboer og omgivelsene på Skarnes har vært god, kan vi ikke være annet enn fornøyd, smiler han.

- Vi er nå i mål med den største delen av stasjonsoppgraderingen. Det betyr at vi har fått nye spor og to plattformer á 220 meter som kan betjene doble Flirt-togsett samtidig, forteller Nordgård. Med universell utforming og heiser til plattform er stasjonen tilrettelagt for alle.

For innbyggerne på Skarnes har særlig den nye undergangen under jernbanesporet vært etterlengtet. Den nye sentrumspassasjen gir bedre tilgjengelighet i sentrum, til glede for innbyggere og næringsliv i kommunen.

Nordgård forteller at det kun gjenstår noen mindre arbeider ved stasjonen.

- Grøntarealer og asfaltering av parkeringsplasser for pendlerne ferdigstilles til våren. Mens de siste arbeidene med signalanlegget utføres i forbindelse med planlagt arbeidsperiode på Kongsvingerbanen i pinsen i juni neste år, forteller han.


Åpningsfesten avlyst

- Nå som vi er ferdig med plattformer, spor, kontaktledningsanlegg, heiser og ny undergang, hadde vi sett frem til en hyggelig åpningsmarkering sammen med innbyggerne på Skarnes. I god jernbaneånd planla vi å få i stand Norges største Luciatog med over 1500 deltagere og en egen sentrumsdag. Inntil nylig lå alt til rette for at vi kunne få den folkefesten, men med oppblomstringen av korona de siste ukene måtte vi dra i nødbremsen. Å samle mange mennesker nå var noe hverken kommunen eller vi fant forsvarlig å gjennomføre. Da sørger vi heller for at «berget» med lussekatter vi har kjøpt inn blir delt ut på annet vis, til skoler, naboer og butikker, forteller Nordgård.

Knut Hvithammer, ordfører i Sør-Odal, ser frem til muligheten til å arrangere en markering neste sommer i forbindelse med Skarnes-dagen.

- Bane NOR og Anlegg Øst Entreprenør har gjort en fantastisk jobb. Dette er det største enkelttiltaket for sentrumstiltaket på Skarnes i nyere tid, proklamerte han i forbindelse med åpningsbefaringen for stasjon og undergang.

Takker naboene for tålmodigheten

Styrk Lirhus, prosjektleder i Anlegg Øst Entreprenør, innrømmer at det har vært et arbeidsintensivt år.

- Det er en viktig milepæl for oss at vi i dag får åpnet plattformer, heiser og sentrumspassasje for publikum. Det blir nå en roligere periode på anlegget i vinter før vi ferdigstiller asfaltering og grøntarbeider til våren. Vi i Anlegg Øst Entreprenør AS legger bak oss et år med svært høy aktivitet på Skarnes, og vil takke lokalbefolkning for tålmodighet gjennom anleggsperioden, sier han.

Se prosjektvideo

Se video fra etableringen av ny undergang i mars 2021

 

Fakta: Skarnes stasjon

Banestrekning: Kongsvingerbanen

Åpnet: 1862

Prosjektinfo: Oppgraderingen har en kostnadsramme på ca. 390 MNOK. Kontrakten med totalentreprenør Anlegg Øst Entreprenør AS ble signert i september 2020. De siste arbeidene ferdigstilles i juni 2022.