Slik blir nye Skarnes stasjon

Når Skarnes stasjon står ferdig i desember 2021, har Bane NOR endret uttrykket på sentrum. Det blir grønnere, kulturarven fremheves og byen får to effektive underganger.

I forbindelse med den nye kulverten har vi gleden av å vise frem noen illustrasjoner av området slik det foreligger på tegnebrettet. Natulig nok er ikke alle detaljer på plass, men det er viktig å understreke at dette ikke er det endelige resultatet. Det vi ønsker å vise frem er alle de positive endringene som skjer på Skarnes og i området rundt den nye undergangen.
I tillegg har vi forbedret gang- og sykkelveien på stasjonssiden av sporene slik at den ikke er like bratt. Det vil også gjøres forbedringer på motsatt side av kulverten, men det kommer i en senere fase.
Antallet sykkelparkeringer er økt, og det er tegnet inn en liten «kiss and ride»-løsning for biler som kun skal slippe av folk på stasjonen.

Det blir også flere grøntarealer i området, og en bedre løsning rundt stasjonsbygget som ivaretar kulturarven i området.
Konkurransen er nå sendt ut på anbud, og entreprenørene har svarfrist til august. Deretter følger en evaluering før valget tas i starten av september. Oppstart vil være i løpet av høsten 2020, men i begynnelsen blir det mest prosjektering.

Ferdig desember 2021
Området kommer til å merke anleggsperioden, blant annet hos det lokale næringslivet.
Det nye stasjonsområdet skal være ferdig i desember 2021. Da har Skarnes fått en ny og mer sentral undergang under togskinnene, grøntområder og nye plattformer som kan ta imot dobbelt så lange togsett.