Nyhetsbrev til huseiere og beboere

I forbindelse med oppgraderingen av Skarnes stasjon vil Bane NOR foreta en tilstandskontroll og overvåkning av nærliggende bebyggelse. Her kan du lese et informasjonsskriv som er sendt ut til aktuelle huseiere og beboere.

Det monteres rystelsesmålere, samt bolter for å måle mulige bevegelser i bygninger i nærheten av anleggsarbeidene. Dette kalles setningsmålinger. Det vil også gjøres videoregistrering (drone og manuelt) av grunnmur og andre utsatte konstruksjoner. Bane NOR har engasjert Scan Survey, Multiconsult og Sweco til det praktiske arbeidet.

Klikk her for å lese hele nyhetsbrevet.