Trafikkinformasjon

Bane NOR bygger nytt dobbeltspor gjennom Moss. På denne siden får du oppdatert trafikkinformasjon i tilknytning til våre anleggsområder.

Område Sør 

 

 

Område sentrum

Kart for gående og syklende Moss sentrum

 

 

Område Nord:

Verket/Osloveien