Trafikkinformasjon

Bane NOR bygger nytt dobbeltspor gjennom Moss. På denne siden får du oppdatert trafikkinformasjon i tilknytning til våre anleggsområder i Moss sentrum.

Område sentrum

Kart for gående og syklende Moss sentrum

Disse ferdselsårene er stengt for gående/syklende

  • Fortau avsperret på begge sider av Værlegata forbi det nye stasjonsområdet.
  • Fortau og undergang under Kransen-rundkjøring er avsperret.