Om prosjektet

Bane NOR skal bygge dobbeltspor gjennom Moss kommune, på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i syd, inkludert en ny jernbanestasjon i Moss sentrum. Byggestart for hovedarbeidene var i 2019.

I dette prosjektet skal det bygges ca. 10 kilometer med nytt dobbeltspor i ny trasé. Det blir bygget to tunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km, i tillegg til bygging av ny stasjon. 

Forberedende arbeider startet høsten 2017. Byggestart for hovedarbeider var 2019. 

Nye Moss stasjon bygges slik at det i fremtiden blir mulig med fire avganger pr. time hver vei for både lokaltog og InterCity-tog, i tillegg til godstog. Reisetiden til Oslo blir ca. 30 minutter for de raskeste togene og det nye dobbeltsporet inngår i utbyggingen av InterCity-strekningene på Østlandet.