Hovedentreprise

Temanotater, tiltaksplaner og søknader i forbindelse med hovedentrepreprise SMS 2A.

Søknad om utslipp for hovedentreprise

1. SMS-00-Q-34120 Miljøoppfølgingsplan (for totalentreprise underbygning)

Utslipp til vann

2. Søknad om utslipp av anleggsvann til Verlebukta

3. Søknad om utslipp av anleggsvann til Mossesundet

4. Søknad om utslipp av anleggsvann til Gunnarsbybekken

5. 13 fag-/temanotater:

 

Forurenset grunn

6. SMS-20-A-34150 Tiltaksplan forurenset grunn Moss stasjon

7. SMS-20-A-34151 Tiltaksplan forurenset grunn Moss sentrum

8. SMS-30-A-34150 Tiltaksplan forurenset grunn Dilling-Såstad

I tillegg har vi tegninger som viser forurensningstilstanden for hver meter mellom 0 og 4 m. Disse legges ikke ved, men kan oversendes om ønskelig.

9. SMS-00Q-34122 Risikovurdering forurenset grunn

 

Naturmangfold

10. SMS-10-X-34101 Marksikringsplan Mosseskogen 1

11. SMS-10-X-34102 Marksikringsplan Mosseskogen 2

12. SMS-30-X-34300 Marksikringsplan oversiktsplan Carlberg gård

13. SMS-30-X-34301 Marksikringsplan Carlberg gård

14. SMS-30-X-34302 Marksikringsplan Dilling stasjon-Larkollveien

15. SMS-30-X-34304 Marksikringsplan fordrøyingsbasseng Carlberg

Oversiktsplaner tiltaksplaner forurenset grunn Moss sentrum og Moss stasjon