Presentasjoner

Her er presentasjoner prosjektet har holdt.

 

Presentasjon Kommunestyre Moss kommune (29. mars 2022)

Les presentasjonen her

Presentasjon Kallum og Kleberget Velforening (16. mars 2022)

Les presentasjonen her

Presentasjon Plan Bygg og teknisk-utvalg Moss kommune (18. oktober 2021)

Les presentasjonen her

Presentasjon Nabomøte Styrene Høienhald Terrasse (18. oktober 2021)

Les presentasjonen her

Presentasjon Nabomøte Larkollveien/Dillingveien/Carlberg (16. september 2021)

Les presentasjonen her

Presentasjon Plan Bygg og teknisk-utvalg Moss kommune (30. august 2021)

Les presentasjonen her

Presentasjon Styringsgruppen for Miljøløftet (27. august 2021)

Les presentasjonen her

Presentasjon digitalt folkemøte Moss kommune (11. februar 2021)

Les presentasjonen her

Presentasjon nabomøte Carlberg Gaard (4. februar 2021)

Les presentasjonen her

Presentasjon Moss kommune (4. februar 2021)

Les presentasjonen her

Presentasjon nabomøte Kleberget/Ringveien (11. februar 2020)

Les presentasjonen her

Presentasjon Railway Tender Conference/Leverandørdag jernbaneteknikk i Lillestrøm (27. november 2019)

Les presentasjonen her

Presentasjon Folkemøte for Verket/Mosseskogen, Verket Scene (5. november 2019)

Les presentasjonen her

Presentasjon Folkemøte NITO, Verket Scene (27. august 2019)

Les presentasjonen her

Presentasjon Folkemøte Moss, Arena (11. juni 2019)

Les presentasjonen her

 

Presentasjon Folkemøte Mosseskogen Vel (22. mai 2017)

Les presentasjonen her

Anleggsarbeid i Mosseskogen og ved Sandbukta – hva innebærer det? 

 

Presentasjon om forberedende arbeider (2. mai 2017)

Forberedende arbeider Sandbukta-Moss-Såstad


Høring utslippsøknader

Høring - Søknader om utslipp til Mossesundet og Verlebukta


Presentasjon om grunnforholdene i Moss (2. februar 2017)

Orientering om grunnforhold for Teknisk Utvalg i Moss kommune 2. februar 2017.pptx

 

Foreløpige kart og tegninger

2016 Foreløpige tegninger juni
2016: Foreløpige tegninger februar


2015: Kart: Driftsfase/ferdig anlegg
2015: Foreløpige tegninger oktober 
2015: Prosess og framdrift 

Møter med grunneiere, åpne møter etc.

2016: Møte med Moss og Rygge (mai)
2016: Åpent møte Mosseskogen


2015: Møte med lokalpolitikere i Moss
2015: Åpent møte i Moss 26. august
2015: Møte med grunneiere i Rygge 19. mai
2015: Møte med grunneiere i Moss 29. april


Parallelloppdrag Moss

Jernbaneverket har i samarbeid med Rom Eiendom finansiert to parallelle oppdrag om by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon.

2015: Evalueringsrapport - parallelloppdrag Moss
2015: Prosjektbeskrivelse parallelloppdrag Moss
2015: Program for parallelloppdrag Moss