Informasjonsmøte om InterCity i Østfold

Jernbaneforum Øst, Jernbaneverket, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om status for InterCity-planleggingen i Østfold.

Møtet finner sted på Fylkeshuset i Sarpsborg onsdag 24. juni i tidsrommet 17-19. Representanter for Jernbaneverket vil orientere om status og framdrift for planleggingen av InterCity-strekningen Haug-Halden.