Nyheter

 • Vedtatt plan i Moss

  Bystyret vedtok 14. november og 12. desember områderegulering for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

 • - Vi skal bygge en jernbane for fremtiden

  Jernbaneverket mener argumentene for dobbeltspor i direkte linje over Rolvsøy ikke passer sammen med den bestillingen InterCity-prosjektet har fått gjennom Nasjonal transportplan.

 • Varsel om endret planavgrensning

  Jernbaneverket informerer om at det i forbindelse med pågående planarbeid med detaljregulering med konsekvensutredning for dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad varsles om endret planavgrensning i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8.

 • Samarbeider om ny Sarpsbru

  Jernbaneverket og Sarpsborg kommune skal samarbeide om planleggingen av ny vei- og jernbanebru over Glomma.

 • Orienterte næringslivet i Fredrikstad om InterCity-planer

  Fredrikstad næringsforening inviterte Jernbaneverket onsdag denne uken til frokostmøte i Litteraturhuset. Foreningen ønsket å legge til rette for en ny type debatt om det nye dobbeltsporet.

 • Avspark for arbeidet med nye Fredrikstad stasjon

  I dag signerte Jernbaneverket kontrakt med de tre teamene som skal bidra med ideer til utvikling av nytt knutepunkt på Grønli i Fredrikstad.

 • Starter med grunnboringer i sommer

  Jernbaneverket starter nå med grunnboringer på strekningen Haug-Halden. Informasjonen som samles inn skal brukes i den videre planleggingen av dobbeltspor gjennom Østfold.

 • Samarbeider om ny Fredrikstad stasjon

  Jernbaneverket, Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune vil skape et attraktivt og bærekraftig knutepunkt på Grønli.

 • Jernbaneverket orienterte om InterCity i Østfold

  I overkant av 30 tilhørere hadde møtt opp tross finvær da Jernbaneverket informerte om status for planleggingen av InterCity-strekningen Haug-Halden.

 • Informasjonsmøte om InterCity i Østfold

  Jernbaneforum Øst, Jernbaneverket, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om status for InterCity-planleggingen i Østfold.