Den "lille" pendlerparkeringen flytter

Den "lille" pendlerparkeringen ved siden av Bane NORs brakkerigg stenges permanent fra søndag 19. mars kl. 2359. Et tilsvarende antallet parkeringsplasser åpnes i stedet på stasjonssiden, bak sykkelhuset.

Dronefoto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Det er 20 biloppstillingsplasser på parkeringen vi avvikler, og det blir et tilsvarende antall på den nye plassen. 

Årsaken til at vi flytter disse pendlerparkeringsplassene er at Bane NOR skal utvide brakkeriggen, for å få plass til flere medarbeidere. Aktiviteten i sentrum er i ferd med å ta seg opp, og byggherre-organisasjonen er derfor under oppbemanning.

Vi skal også ha lokaler til læringssenteret som er under etablering