Vil du vinne tur i Carlbergtunnelen?

Nå inviteres du til å delta i en konkurranse, der du kan vinne tur i Carlbergtunnelen for deg og en venn. Kenneth Haraldseth er prosjektleder for tunnelene i Moss. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Nå har du sjansen til å vinne tur i tunnel for deg og en venn! Alt du må gjøre er å følge Facebook-siden til Sandbukta-Moss-Såstad-prosjektet, og skrive i kommentarfeltet hvorfor du har lyst til å være med.

På strekningen der vi bygger dobbeltspor fra Sandbukta i nord til Såstad, skal togene kjøre gjennom to tunneler, Mossetunnelen og Carlbergtunnelen. Det er Carlbergtunnelen vi inviterer to heldige vinnere til å besøke. Tunnelen er rundt to km lang, uten at den er ferdig sprengt ennå. Det blir en tunnel på 2,3 km som vil romme tre spor for tog på det bredeste nærmest sentrum.

Sikkerhetsbrief før besøket

To heldige vinnere får en omvisning i tunnelen. De som skal besøke tunnel får alltid en sikkerhetsbrief først. Dette er både praktisk informasjon om hvordan man skal opptre når man er i tunnel, samt informasjon om hvilke operasjoner vi gjør og hva du kan forvente når du er i tunnelen.

Besøkende får låne utstyr, fordi alle som er i tunnelen må ha synlighetstøy, vernesko og hjelm med lys. Våre erfarne tunnelarbeidere kjører dere ned i tunnelen.

Det hele tar et par timer og gjennomføres fortrinnsvis på dagtid, vi avtaler tidspunkt med de som vinner. Vi ordner med skyss til de besøkende fra Moss sentrum og til anleggsområdet vårt på Carlberg, og tilbake igjen til Moss sentrum.

Vil du delta i konkurransen? Finn posten på Facebook-siden vår og fortell oss hvorfor du vil være med:

https://www.facebook.com/banenormoss/ 

Frist for å delta er 25. november.

Lykke til!